นายหน้าประกันภัย คือ คนกลางอิสระทำหน้าที่แนะนำประกันการซื้อประกัน

นายหน้าประกันภัย คือ คนกลางอิสระทำหน้าที่แนะนำประกัน

นายหน้าดี.com

นายหน้าประกันภัย คือ คนกลางอิสระทำหน้าที่แนะนำประกันการซื้อประกัน

ขายประกันออนไลน์ อาชีพหนึ่งที่สามารถเริ่มต้นทำงานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือมีความรู้มาก่อน ขอเพียงแต่มีความตั้งใจ ขยันอดทน ซื่อสัตย์ ใช่แล้วเรากำลังพูดถึงอาชีพ นายหน้าประกันภัย คือ คนกลางอิสระที่ทำหน้าที่แทนประชาชนช่วยหรือแนะนำการซื้อประกันให้คุณ ตัวแทนประกันภัยรถยนต์ ขั้น ตอน การเปิด สำนักงาน นายหน้า ประกันวินาศภัย ซึ่งการเริ่มต้นเพียงแต่ศึกษาหาความรู้ด้านประกันภัยรถยนต์ สมัครสอบบัตรนายหน้า แล้วเริ่มต้นทำงานกับโบรกเกอร์ประกันภัย เพียงเท่านี้คุณก็จะมีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมที่มั่นคงและก้าวหน้าในการงานได้แล้ว

อาชีพตัวแทนประกันภัยรถยนต์และนายหน้าประกันวินาศภัยนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถทำงานได้ทันทีและไม่ต้องการประสบการณ์ทำงานมากแต่สิ่งที่คนทำอาชีพนี้ควรมีเลยคือ ความตั้งใจ ความอดทน ซื่อสัตย์ การที่จะเริ่มต้นอาชีพนี้ได้เพียงแค่คุณมีความรู้เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ก็สามารถเราจึงจะมาดูกันว่าอาชีพนี้มีหน้าที่ทำอะไรในบริษัทประกัน

เชื่อว่าใครหลาย ๆ คน คงสับสน นายหน้า ประกันวินาศภัย คือ กับคำว่า “ตัวแทน” และ “นายหน้า” กันอยู่ไม่น้อย เพราะคำทั้งสองนี้มักจะใช้คู่กันอยู่บ่อยๆ จนบางครั้งเราอาจคิดว่าเป็นคำเดียวกัน หรือมีความหมายเหมือนกัน แต่สำหรับธุรกิจประกันภัยแล้วทั้ง 2 คำนี้มีความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องวันนี้ นายหน้าดี.com จึงขอมาให้ข้อมูลแก่ทุกคน สมัครขายประกันภัยรถยนต์

สารบัญ

ความแตกต่างระหว่างตัวแทนและนายหน้าประกันภัย

ความแตกต่างระหว่างตัวแทนและนายหน้าประกันภัย

เมื่อพูดถึงตัวแทนและนายหน้าประกันภัย นายหน้า ประกันวินาศภัย คือ คนทั่วไปส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนๆ เดียวกัน ขายประกัน ซึ่งในความจริงแล้วตัวแทนและนายหน้าประกันภัยไม่ใช่คนๆ เดียวกัน แม้ว่าการทำงานและหน้าที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างก็คือ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยง หรือเป็นตัวกลางในการประสานงานให้เกิดการทำประกันขึ้นระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกัน วันนี้ทางเรา ศรีกรุงโบรคเกอร์ จะมาแนะนำว่าแต่ละคนทำหน้าที่แบบไหน แล้วมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

1. ตัวแทนประกันภัย (Insurance Agents)

เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทำหน้าที่แทนบริษัทประกันที่สังกัดอยู่ในการชักชวนและนำเสนอขายสินค้า (กรมธรรม์) หรืออาจจะเรียกว่าเป็นพนักงานของบริษัทประกันก็ได้ เพราะตัวแทนประกันนั้นจะมีสังกัดที่แน่นอนว่าเป็นตัวแทนของบริษัทประกันใด อาจเป็นได้มากกว่าหนึ่งบริษัทได้ หากได้รับความยินยอมจากบริษัทแรก

2. นายหน้าประกันภัย (Insurance Brokers)

นายหน้าประกันภัย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโบรกเกอร์ คือ คนกลางอิสระ เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทำหน้าที่แทนประชาชนที่ต้องการซื้อประกัน ในการคัดเลือกบริษัทประกันที่มีสินค้า (กรมธรรม์) ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยนายหน้าประกันนั้นสามารถที่จะชี้ช่องแนะนำประกันของบริษัทใดก็ได้ และสามารถขายได้อย่างอิสระ ไม่ขึ้นตรงกับบริษัทประกันแห่งใด สำหรับค่าตอบแทนที่ได้รับ จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทประกัน ตามจำนวนที่นายทะเบียนประกาศกำหนดไว้ในแต่ละประเภทของการประกันซึ่งไม่เท่ากัน

สำหรับผู้ที่สนใจเป็นตัวแทน/นายหน้าประกัน ก่อนอื่นต้องคิดพิจารณาและถามตัวเองก่อนว่าชอบการทำงานแบบไหน หาก มีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย ทําอะไรได้บ้าง เลือกที่จะเป็นคนขายประกันแบบอิสระ ก็ต้องเลือกสอบเป็นนายหน้าประกัน และต้องเลือกอีกว่าจะเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันชีวิต ซึ่งทั้ง 2 ประเภทนี้จะเป็นใบอนุญาตคนละใบกัน หากว่าอยากขายได้ทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิตก็ต้องสอบให้ผ่านทั้ง 2 ใบ เมื่อตัดสินใจได้แล้วก็ไปสอบให้ได้ใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. หลังจากสอบผ่านขั้นตอนต่อไปคือ ติดต่อขอขึ้นทะเบียนเป็นนายหน้าประกัน โดยยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ที่สำนักงาน คปภ. จากนั้นจึงติดต่อไปยังบริษัทประกันที่สนใจ เพื่อขอเป็นนายหน้าขายประกัน ซึ่งสามารถติดต่อบริษัทประกันได้หลายๆ แห่ง เพื่อจะได้มีสินค้าในมือหลากหลายให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเลือกซื้อ

แต่หากสนใจเป็น ตัวแทนขายประกัน มากกว่า ผลสอบนายหน้าประกันวินาศภัย อันดับแรกคือต้องเลือกบริษัทประกันที่สนใจจะเป็นตัวแทนขายก่อน จากนั้นเข้ารับการอบรมและสอบให้ได้ใบอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. หากสอบผ่านแล้วต้องติดต่อบริษัทประกันที่สมัครเป็นตัวแทนไว้ เพื่อให้บริษัทยื่นขอรับใบอนุญาตให้ เนื่องจากในการขอรับใบอนุญาตจะต้องมีหนังสือแสดงความต้องการของบริษัทรับเป็นตัวแทนด้วย

คุณสมบัติการเป็นตัวแทน หรือ นายหน้าประกันภัย

คุณสมบัติการเป็นตัวแทน / นายหน้าประกันภัย

คุณสมบัติ นายหน้าประกันวินาศภัย อาชีพตัวแทน/นายหน้าประกันภัย เป็นอาชีพที่มีลักษณะพิเศษคือ ไม่มีขีดจำกัดในเรื่องรายได้ ไม่ต้องลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาล แต่มีจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย นอกจากนั้นผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยสามารถบริหารงานได้ด้วยตนเอง และทำงานได้ตลอดชีวิตตราบเท่าที่ยังต้องการทำงานอยู่อย่างไรก็ตามผู้ที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการช่วยผลักดันให้ก้าวสู่ความสำเร็จ ดังนี้

 • มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร ต้องการประสบความสำเร็จ
 • มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา
 • ชอบการทำงานที่เป็นอิสระ รักงานบริการและงานขาย
 • ต้องการผลตอบแทนที่คุ้มค่า สามารถสร้างรายได้ตามที่ต้องการ

นายหน้า กับ ตัวแทน อัน ไหนดีกว่ากัน ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงคุณสมบัติเบื้องต้นที่ควรมีของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยเท่านั้น แต่เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยมีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของสาธารณชนโดยส่วนรวม จึงได้มีการตรากฎหมายขึ้นมาบังคับใช้สำหรับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย โดยอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติของตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต และตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย

คนกลางอิสระ เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทำหน้าที่แทนประชาชนที่ต้องการซื้อประกันภัย ในการคัดเลือกบริษัทประกันที่มีสินค้า (กรมธรรม์) ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เป็นการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กรในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง โดยมีหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

นายหน้าประกันภัย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโบรกเกอร์ คือ คนกลางอิสระ เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทำหน้าที่แทนประชาชนที่ต้องการซื้อประกันภัย ในการคัดเลือกบริษัทประกันที่มีสินค้า (กรมธรรม์) ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยนายหน้าประกันภัยนั้นสามารถที่จะชี้ช่องแนะนำประกันของบริษัทใดก็ได้

คุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิต

คุณสมบัติของการเป็นนายหน้าประกันชีวิตนั้น สามารถแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ นายหน้าประกันชีวิต ประเภทบุคคลธรรมดา และนายหน้าประกันชีวิต ประเภทนิติบุคคล

นายหน้าประกันชีวิต ประเภทบุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดาซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตจะต้องมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 72 กำหนดไว้ดังนี้

 1. ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 3. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นตัวแทนประกันชีวิต กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทประกันชีวิตใด
 7. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 8. ได้รับการศึกษาวิชาการประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษาที่นายทะเบียนประกาศกำหนดหรือสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตได้ตามหลักสูตรที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

นายหน้าประกันชีวิต ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลซึ่งจะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตจะต้องมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 72 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 2554 ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. เป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือสถาบันการเงิน
 2. มีสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย
 3. มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันชีวิต
 4. มีพนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตพ.ศ. 2535 เป็นผู้ทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าว
 5. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต
 6. มีผู้ถือหุ้นได้ใช้เงินในหุ้นแล้วหรือมีทุนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาทแล้วแต่กรณี
 7. ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกันชีวิต อย่างน้อยสองคน ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตตามที่นายทะเบียนกำหนด

ซึ่งข้อดีของการทำงานในอาชีพนายหน้าประกันภัยรถยนต์คือ เป็นงานอิสระ สามารถทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มีรายได้ไม่มีขอบเขตจำกัด หรือ เป็นมรดกส่งต่อถึงลูกหลานได้ จะเห็นได้ว่าอาชีพอิสระที่น่าสนใจนี้สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ตัวแทนขายประกันรถยนต์ เป็นตำตอบที่ดีที่สุดที่เหมาะกับทุกคนที่ต้องการหาความมั่นคงในหน้าที่การงาน ด้วยอาชีพนี้สามารถช่วยเหลือให้คำแนะนำกับผู้ที่สนใจทำประกันให้ได้รับความคุ้มครองสูงสุด

สรุป

สำหรับท่านใดที่กำลังมองหา ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท สมัครสมาชิกศรีกรุง ที่สามารถเลือกบริษัทประกันได้ด้วยตัวเองมากกว่า 35 บริษัท และได้รับความคุ้มครองสูงสุด มีบริการสิทธิประโยชน์ให้ฟรีถึง 8 รายการ พร้อมได้รับคำแนะนำด้านประกันภัยอย่างมืออาชีพ แถมสามารถผ่อนประกันภัยรถยนต์ ไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้ได้นาน 10 เดือน  ดอกเบี้ย 0% บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ คือผู้ช่วยมือหนึ่งในด้านประกันภัยรถยนต์ให้กับท่าน

เพราะที่ศรีกรุงโบรคเกอร์มีบริษัทประกัน ประกันภัยรถยนต์ ให้เทียบราคาเบี้ย ความคุ้มครองต่าง ๆ ได้ถึง 35 บริษัทประกันที่เป็นพันธมิตร มีผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง มีบริการสิทธิประโยชน์มากมายอาทิเช่น มีค่าแท็กซี่ระหว่างซ่อม, บริการรถใช้ฟรีระหว่างซ่อม, บริการให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง และเลือกบริษัทประกันภัยที่ท่านสนใจได้เอง ด้วย 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ได้รับความคุ้มครองทันที เพียงเลือกประเภทประกัน กรอกรายละเอียด เลือกวิธีการชำระเงินตามที่ท่านสะดวก และรอรับกรมธรรม์ถึงมือท่านแน่นอนไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด อย่ารอช้าคลิกที่เว็บไซต์ นายหน้าดี.com ได้เลยเพื่อรับสิทธิประโยชน์ดี ๆ มากมายส่งตรงถึงมือท่าน

คำถามที่พบบ่อย

Q : ทำไมคุณต้องเลือกสมัครเป็นนายหน้าประกันภัยที่ศรีกรุงโบรคเกอร์

A : บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ เป็นโบรคเกอร์ประกันภัยประเภทนายหน้านิติบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือสูง บริษัทมีความมั่นคง

Q : อาชีพนายหน้าขายประกันรถยนต์ดีอย่างไร ทำไมใครๆ ก็มาทำอาชีพนี้

A : ประกันรถยนต์ ขายง่าย กฎหมายบังคับ

Q : ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ดีอย่างไร? เพราะอะไรคุณถึงต้องรีบทำธุรกิจนี้

A : ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ “เป็นสินค้าจำเป็นที่คนมีรถต้องซื้อทุกปี”

Q : ใครบ้างที่ควรสมัครเป็นสมาชิกกับศรีกรุงโบรคเกอร์

A : ทุกคนที่มีรถยนต์ ทุกคนที่มีรถยนต์อย่างน้อย 1 คัน ต้องซื้อ ประกันภัย พ.ร.บ. รถยนต์ และ ต้องซื้อซ้ำทุกปี