แผนการตลาด

ศรีกรุงโบรคเกอร์
  • เจาะลึกแผนการตลาด MGM บรรยายโดย : โค้ชวรายุทธ
ศรีกรุงโบรคเกอร์
  • ความรู้ระบบ MGM แบบย่อ บรรยายโดย : เฮียศรีกรุง
ศรีกรุงโบรคเกอร์
  • ความรู้ระบบ MGM ฉบับเต็ม บรรยายโดย : เฮียศรีกรุง
ศรีกรุงโบรคเกอร์
  • MGM ประกันภัยระบบสร้างเครือข่าย : เฮียคิด เฮียทำ

แผนการตลาด MGM ของศรีกรุง

Member get member

สมาชิก แนะนำ สมาชิก

เพื่อน แนะนำ เพื่อน

กลยุทธ์ ปาก ต่อ ปาก

เงื่อนไขของโครงสร้างแผน MGM

สิทธิพิเศษที่ สมาชิกศรีกรุง จะได้รับ

ระบบ MGM

รายได้ 3 ช่องทาง ที่สมาชิกจะได้รับจากระบบ MGM

ส่วนลดมาตรฐาน

รายได้ค่าคอมมิชชันจากการขายงานเองของสมาชิก จ่ายทุกวันที่ (7, 14, 21, และ 28)

ค่าแนะนำ

รายได้ 1% จากลูกทีมที่ สมาชิกแนะนำติดตัวแจ้งงาน (จ่ายทุกวันที่ 10)

ค่าบริหารทีมงาน (ค่าตำแหน่ง)

รายได้ 3-7% จากการแจ้งงานของลูกทีมที่ระดับต่ำกว่า (ค่าตำแหน่งจ่ายทุกวันที่ 10)

โครงสร้างแผนการตลาด MGM ของศรีกรุงโบรคเกอร์

ค่าตำแหน่ง / ส่วนลดมาตรฐาน / ค่าแนะนำ

แผนการตลาด MGM

การนับยอดปรับตำแหน่งผู้จัดการขยายงาน

กรณียอดครบ 300,000
  • นับยอดรวมกัน 3 เดือนติดกันเดือนไหนก็ได้ (นับยอดส่วนตัว+ยอดทีมงานในสายงานทั้งทีม) ตามตัวอย่าง ดังนี้
  • 1. (เดือนที่ 1)100,000 + (เดือนที่ 2)50,000 + (เดือนที่ 3)150,000 = 300,000 (ปรับตำแหน่งได้)
  • 2. ถ้าได้ยอดครบ 300,000 เลยในเดือนแรก ก็ปรับตำแหน่งได้เลยไม่ต้องรอครบ 3 เดือน (สามารถส่งเรื่องเข้าบริษัทเพื่อขอปรับตำแหน่งเป็นผู้จัดการขยายงานได้เลย)

การนับยอดปรับตำแหน่งผู้จัดการขยายงาน

กรณี (3 เดือนติดกันไม่ถึง 3 แสน)
  • กรณียอดรวมกัน 3 เดือนติดกันไม่ถึง 3 แสน (นับยอดส่วนตัว+ยอดทีมงานในสายงานทั้งทีม) บริษัทจะสะสมยอด 2 เดือนล่าสุดไว้ให้นับยอดต่อใหม่อีก 1 เดือน ตามตัวอย่างดังนี้
  • (X) 100,000 + (2) 50,000 + (3) 100,000 = 250,000 (ปรับไม่ได้ ตัดยอดเดือนที่ 1 ออก นับยอดใหม่ เดือน 2+3+4) ตามตัวอย่าง
  • (เดือนที่ 2) 50,000 + (เดือนที่ 3) 100,000 + (เดือนที่ 4) 150,000 = 300,000
แผนการตลาด MGM