ชัยวุฒิ รังษี

ชัยวุฒิ รังษี

ธุรกิจศรีกรุงโบรคเกอร์ เป็นระบบ MGM ที่มีความยุติธรรมต่อนายหน้า ต่อสมาชิกและสร้างคุณค่าต่อสังคม นายหน้ารับรายได้ดีตามผลงาน สามาชิกรับส่วนลด ลดรายจ่าย สร้างอาชีพให้สังคม และให้ความรู้ด้านประกันภัยกับนายหน้าและสมาชิก