โปรแกรมคำนวณส่วนลดเงินสด

โปแกรมคำนวณส่วนลดเงินสด

สูตรคิดส่วนลดราคาสมาชิก (กรณีชำระเงินสด)

*** ให้ตัวแทน หรือ สมาชิก เปลี่ยนแปลงค่าตัวเลขตรงช่องสีเหลือง แล้วกดปุ่ม "คำนวณ"